نقره 99ع مثقال 1.02 %  نقره 99.9ع مثقال 1.01 %  نقره 99ع گرم 1.02 %  نقره 999ع گرم 1.01 %  نقره 84ع گرم 1.02 %  خرید نقره 99ع گرم 0.00 %  مثقال نقره قیمت حقیقی 100 %
مهمترین خبر ها
 صرافان گرانی دلار را گردن مذاکرات انداختند امریکا از عملیات نظامی کیف علیه مخالفان حمایت می‌کند امریکا به گزینه ایران برای نمایندگی سازمان ملل روادید نمی‌دهیم نرخ ارز مبادله اي در روز چهارشنبه چگونه نقره را از بدلیجات تشخیص دهیم؟
.


آخرین تحلیل نقره - دوشنبه ، ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

اونس جهانی نقره در اعداد 19.85 و20 در نوسان است شکست کامل 20 موجب افزایش تا سقف .20.15 و20.25 می گردد احتمال افزایش بیشتر از کاهش می باشد.

- دوشنبه ، ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

اونس طلادر صورت شکست 1305 موجب افزایش به1310 و1330 می گردد در صورت شکست کامل عدد1298 تا سقف1290و1285 کاهش خواهد یافت .احتمال افزایش بیشتر است تا کاهش

گالری
 

قیمت زنده نقره در حال معامله در ایران

 نقره هر مثقال 99 عیار
Loading
Loading
 نقره هر مثقال 99.9 عیار
Loading
Loading
 نقره هر گرم 99 عیار
Loading
Loading
 نقره هر گرم 999 عیار
Loading
Loading
 نقره هر گرم 84 عیار
Loading
Loading
 خرید نقره هرگرم
Loading
Loading
 دلار ( نرخ اصفهان )
Loading
Loading

 
Loding
Loding
 
Loding
Loding
 
Loding
Loding
 
Loding
Loding
 
Loding
Loding
 
Loding
Loding
 
Loding
Loding

قیمت زنده و رسمی نقره در ایران

 نقره هر مثقال 99 عیار
Loading
Loading
 نقره هر مثقال 99.9 عیار
Loading
Loading
 نقره هر گرم 99 عیار
Loading
Loading
 نقره هر گرم 999 عیار
Loading
Loading
 نقره هر گرم 84 عیار
Loading
Loading

قیمت زنده فلزات گرانبها در جهان

 اونس طلا
Loading
Loading
 نقره
Loading
Loading
 پلاتین
Loading
Loading
  پالادیوم
Loading
Loading
 مس
Loading
Loading
آخرین اخبار تحخصصی نقره
 
آخرین اخبار تحخصصی طلا
 
بورس نقره نور افکن
نرخ باکس مرجع اعلام آخرین قیمت ها
گروه طراحان راکسمنت

اسايشگاه قم